12/01/20  Tin của trường  333
Tháng giêng là tháng cao điểm về hoạt động dạy và học vì vậy trường TH Kỳ Châu đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong các giải pháp thì việc tổ chức Giao lưu “Rung chuông vàng” cho khối 5 là một sân chơi hấp dẫn đã để lại nhiều ấn tượng.